Välkommen till Gelleråsen Arena!

Den äldsta banan i Sverige, unik tack vare det faktum att du kan se hela banan från alla publik områden. Banan är också den enda banan som har en scoreboard så att publiken hela tiden kan följa resultatet. Banan fick under hösten 2016 en hel ny asfaltsbeläggning och en liten förändring på sista kurvan ut mot start och mål gjordes.

The oldest circuit in Sweden, unique thanks to the fact that you can see the entire track from all public areas. The circuit is also the only track that has a scoreboard so that the spectators can always follow the results.The whole track got new asphalt all at the autumn 2016, and a change was made to the last curve on to the start/finish part of the track.